Raporttien arkisto

Benjamin Franklinin keksinnöt

Benjamin Franklinin saavutukset ja keksintö, poliitikko, diplomaatti, tutkija, toimittaja, kirjailija, kustantaja ja vapaamuurari ovat käytössä myös nykyään. Mistä Benjamin Franklin tuli tunnetuksi ja mitä keksit, opit tässä artikkelissa. Benjamin Franklinin keksinnöt Benjamin Franklin tuli tunnetuksi paitsi

Mikä kiitti Rotterdamin Erasmusta?

Rotterdamin Erasmus on omistanut kiitoksensa satiirilleen, opit tästä artikkelista. Mitä Rotterdamin Erasmus kiitti kirjassaan? Rotterdamin Erasmus oli humanismin liikkeen näkyvin edustaja, joka antoi suuren panoksen antiikin arvojen herättämiseen. Hän puolusti ihmisoikeuksia

Kungfutsianismi: Keskeiset ideat

Konfucianismi, muinaisten kiinalaisten opetusten perusideat ja periaatteet esitetään tässä artikkelissa. Konfutselaisuus, perusideat ovat lyhyesti. Konfutselaisuuden päätavoite on saavuttaa "jalo aviomiehen" tila. Tämä tila voidaan saavuttaa kouluttamalla persoonallisuuden korkeimmat moraaliset ominaisuudet. Se on annettu

Hegel tärkeimmät ideat

Mitkä ovat Saksan klassisen ajattelun filosofin Hegelin filosofian pääideat, opit tästä artikkelista. Hegelin pääideat Georg Wilhelm Friedrich Hegel on saksalaisen ajattelun klassikko, ja hänen filosofiansa on 1800-luvun saavutus. Professorin näkemykset muodostuivat dialektiikan vaikutuksesta

Sokrates-pääideat

Mitkä ovat muinaiskreikkalaisen ajattelijan ja filosofin Sokrates-filosofian pääideat, opit tästä artikkelista. Sokrates on kirjoittanut todellisen kaunopuheisuuden teorian, joka perustuu totuuden tuntemiseen. Hänen keskustelut ja puheet ovat nauhoittaneet ajattelijan opiskelijat, ja meillä on tänään upea

Sokrates-ohjelman rooli filosofiassa

Sokraatin saavutukset kuuluisan antiikin Kreikan ajattelijan ja filosofin filosofiassa esitetään tässä artikkelissa. Sokrates ja hänen panoksensa filosofiaan Sokrates oli tärkeä rooli muinaisen filosofian kehityksessä (470/469 - 399 eKr.). Koko elämäni

Nietzschen pääideat

Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto elämäfilosofian perustajan F. Nietzschen pääideoista. Nietzsche Friedrich Nietzschen (1844-1900) pääideat ovat eurooppalainen filosofi. Ajattelijan nimi on kaikkien tiedossa. Hänen maailmankatsomuksensa kehitettiin Schopenhauerin ja Darwinin teorian teosten vaikutuksen alaisena.

Islamin pääideat

Tässä artikkelissa esitetyt islamin perusideat auttavat sinua varautumaan luokkiin ja laajentamaan tietämystäsi tällä alueella. Islamin pääideat Oletetaan, että islami syntyi vuonna 622 Hijran aikana, joka oli ensimmäinen muslimien maastamuutto Medinaan.

Ushinskyn pääideat

K.D.Ushinsky-tunnetut tunnetun opettajan pääideat, yhteenveto tässä artikkelissa. KD Ushinsky tärkeimmät pedagogiset ideat Ushinsky Konstantin Dmitrievich - venäläisen tieteellisen pedagogian perustaja, pedagogisten tieteellisten töiden luoja, joka on kuuluisa paitsi Venäjällä, mutta myös

Engelsin pääideat

Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto Engels Friedrichistä, proletariaatin erinomaisen taistelijan ja opettajan, joka on yksi tieteellisen kommunismin perustajista, pääideoista. Friedrich Engels tärkeimmät ideat lyhyesti Jos Karl Marx loi marksismin sosiaalisen filosofian, Friedrich Engels yritti rakentaa filosofiaa,