Engelsin pääideat

Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto Engels Friedrichistä, proletariaatin erinomaisen taistelijan ja opettajan, joka on yksi tieteellisen kommunismin perustajista, pääideoista.

Friedrich Engels kertoi lyhyesti ideoista

  • Jos Karl Marx loi marxismin sosiaalisen filosofian, Friedrich Engels yritti rakentaa filosofian, joka omaksui yhteiskunnan, ajattelun ja luonnon, jota myöhemmin kutsuttiin dialektiseksi materialismiksi. Hän esitti yleisen filosofian ideat teoksissa ”Luonnon dialektiikka” (1873–1886) ja “Anti-Dühring” (1876–1878).
  • 70-luvulla hän kehitti oman tulkintansa Hegelian filosofiasta: Engels jakoi sen menetelmään ja järjestelmään paljastaen vallankumouksellisen menetelmän ja "konservatiivisen" järjestelmän välisen ristiriidan. Ajattelija totesi, että filosofialla on tärkeä rooli historian, luonnon, ajattelun ja kognition dialektisen tiedon kehittämisessä.
  • Engels huomautti, että aikaisemman filosofian tärkein virhe on yritys luoda täydellinen absoluuttisten totuuksien järjestelmä ihmisten tietämyksen kehityksen epätäydellisessä jaksossa. Ja on mahdotonta vaatia filosofialta kaikkien ristiriitojen ratkaisemista, muuten koko filosofinen järjestelmä loppuu.
  • Hänen näkemyksensä mukaan absoluuttista totuutta ja absoluuttista virhettä ei ole olemassa. On vain opettava merkitys, joka vaikuttaa kansakunnan henkisyyden kehitykseen.
  • Hän erotti kolme dialektista lakia (”Luonnon dialektiikka”) - vastakohtien läpäisylaki, määrän vastavuoroisen laadunmuutoksen laki, kieltämislaki.
  • Dialektiikka on tiede luonnon, ajattelun ja ihmisyhteiskunnan kehitystä ja liikkumista koskevista universaalisista laeista. Tieteen murteistaminen paljastaa monia yhteiskunnan ja luonnon malleja, paljastaa luonnontieteiden tärkeimmän muodon - ajattelun ja selitysmenetelmän.
  • Engelsin filosofinen innovaatio on historiallisen materialismin luominen. Sen ydin on, että materiaalituotanto, talouden taso ja tuotesuhteet vaikuttavat historian kulkuun, yhteiskunnan ja valtion kohtaloon. Jokaiseen sosiaalisen kehityksen vaiheeseen liittyy ihmisten pääsy erityisiin tuotesuhteisiin riippumatta heidän tahdostaan.
  • Filosofiset kannat eivät ole vakaita, vaan ne muuttuvat jatkuvasti, hienostuneina, rikastuviksi sosiaalisen käytännön ja tieteen kehityksen prosessissa.
  • Yhdessä Karl Marxin kanssa hän kehitti opetusopetuksen. Koulutus on sosiaalinen ilmiö, jolla on tärkeä rooli historiallisten muodostumien, kapitalismin ja sosialismin kehittymisessä. Engels vakuutti, että suoritettuaan ammattikorkeakoulutuksen teoriaa fyysinen koulutus vaikuttaa merkittävästi yksilöön.

Toivomme, että tästä artikkelista opit, mitkä ovat Friedrich Engelsin pääideat.

Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *