Hegel tärkeimmät ideat

Mitkä ovat Saksan klassisen ajattelun filosofin Hegelin filosofian pääideat, opit tästä artikkelista.

Hegel tärkeimmät ideat

Georg Wilhelm Friedrich Hegel on saksalaisen ajattelun klassikko, ja hänen filosofiansa on 1800-luvun saavutus. Professorin näkemykset muodostuivat Didron dialektikan, Cartesian rationalismin, Boehmen mystiikan ja Schellingin filosofian vaikutuksesta. Hänen ideoidensa muodostamisessa viimeistä roolia eivät ole olleet luonnontieteiden ja Ranskan vallankumouksen henkisen tunnelman havainnot.

Hegelin filosofia eroaa muista filosofisista järjestelmistä siinä, että ajattelija ei yrittänyt ymmärtää mitä kaikella olemassa olevalla tarkoitetaan. Päinvastoin, hän käsitti kaiken olemassa olevan ajatteluna, josta tuli filosofia. Hänen näkemyksensä ja ideansa eivät ole riippumattoman esineen, luonnon tai Jumalan alaisia. Professorille Jumala on ehdottoman täydellinen ajatteleva mieli, ja luonto on murreellisen todellisuuden kuori. Ajattelijalle filosofian ydin on itsetuntemus.

Hegelin pääideat: lyhyesti

Filosofin ajatukset ilmaistaan ​​hänen filosofiansa peruskäsitteiden kautta.

 • Hegel uskoi, että erinomainen persoonallisuus, joka tekee maailmanhistoriallisia tekoja, on kiistaton moraali. Vain suhteen suurudella on merkitystä, ei sen moraalisella merkityksellä.
 • Hegelin filosofian ehdoton ajatus merkitsee konkreettisen ja ehdottoman universaalisuuden idealismia lähtökohdan ja tiedon päätavoitteen kanssa.
 • Subjektiivinen henki on sielun yksilöinti, jolle on ominaista absoluuttisen idean vieraantuminen.
 • Objektiivinen henki on absoluuttisen idean vieraantuminen objektiivisessa maailmassa, jota seuraa moraalin, lain ja moraalin esiintyminen.
 • Absoluuttinen henki on viimeinen askel absoluuttisen idean hylkäämisessä. Sillä absoluuttinen henki on taiteen, filosofian ja uskonnon muodossa absoluuttisen tiedon todellisena ruumiillistuma.
 • Syrjäytymistä. Hegel sanoi, että tämä on luonnon ja historian absoluuttisen hengen heijastus, luodun todellisuuden ja ihmisen välinen suhde.
 • Poisto. Tämä on kieltämisen kieltämisprosessi, jatkuvuuden kehitys vanhasta uudesta.
 • Kolmikko. Se on kaikkien kehitysprosessien universaali heijastus ja koostuu 3 vaiheesta: opinnäyte on lähtötekijä, antiteesi on alkuperäisen olemuksen kieltäminen, synteesi on tutkielman ja antiteesin yhdistelmä.

Lisäksi Hegelin filosofinen näkökulma heijastui filosofisissa periaatteissa. Ne ovat siirtymässä abstraktiosta historismiin, systemaattisia, konkreettisia ja ristiriitaisia.

 1. Periaate nousta abstraktista betoniin . Tämä on tärkein dialektinen kognitiomenetelmä. Syvä konkreettinen tieto, joka yhdistää erityisen ja yleisen, syntyy tietämättä sisältömättömästä ja yleisestä syventämällä tietoa.
 2. Historismin periaate . Mikä tahansa tiedon kohde on kehitysprosessin tulos. Lisäksi kognitio ottaa huomioon esineen historiallisen ulottuvuuden. Hegel uskoo, että historialliset ja loogiset näkökohdat ovat samat.
 3. Johdonmukaisuuden periaate. Todellista maailmaa pidetään yhtenä kokonaisuutena, jossa kaikki elementit on kytketty toisiinsa tarvittavassa määrin. On huomionarvoista, että järjestelmä ei kehity elementtien perusteella, vaan kokonaisuutena.
 4. Ristiriidan periaate . Tämä on syy ja perimmäinen syy kehitykseen. Se voi tuhota vanhan järjestelmän ja rakentaa täysin uuden.

Toivomme, että tästä artikkelista opit, mitkä ovat G. Hegelin pääideat.

Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *